Obecně o KPSS

CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB?

Metoda komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je jednou z metod, kterou je možné plánovat rozvoj sociálních služeb. Pomocí této metody je možné sociální služby plánovat tak, aby byly efektivní, odpovídaly místním potřebám a na plánování se účastnili všichni, kterých se to týká.

Komunitního plánování sociálních služeb se účastní především: uživatelé, tedy ti, kteří sociální služby užívají, dále poskytovatelé a zadavatelé těchto služeb. Podstata metody komunitního plánování spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci těchto účastníků, kterých se daná oblast či téma týká.

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je vytvořit vhodné podmínky pro to, aby lidem mohly být poskytovány takové sociální služby, jaké si přejí a jaké potřebují.
Nabídka sociálních služeb musí být v regionu tak rozmanitá, aby služby mohly být využívány jednotlivě, nebo v různých kombinacích a vyhovovaly potřebám lidí a jejich společenství - komunity, ve které žijí. Uspokojení potřeb uživatelů sociálních služeb a vytvoření odpovídají dostupné sítě sociálních služeb (nabídky) není možné bez spolupráce samotných uživatelů nebo jejich zástupců.

Uživatelé sociálních služeb, veřejnost, zástupci poskytovatelů, zástupci orgánu samosprávy, tedy ti, co mají zájem o rozvoj sociálních služeb ve Vašem regionu, pracují v pracovních skupinách, jejichž úkolem je na základech kompromisu mezi potřebným a možným navrhnout plán dílčích opatření potřebných k dosažení odpovídající sítě sociálních služeb.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.