Adresář online

Domov pro seniory

Poskytovatel Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace
Název služby Domov pro seniory
Registrační číslo 9095717
Adresa U Lesíka 3547/11
Znojmo 66902
[mapa]
Telefon 515 225 367
Email domov@cssznojmo.cz
Web www.cssznojmo.cz
Druh sociální služby § 49 domovy pro seniory
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina klientů Senioři
Věková kategorie
Charakteristika

Komu je služba určena:
Služba je určena osobám od 60 let, které se nachází v situaci, kdy z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nemohou trvale žít doma, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou schopny zajistit své potřeby sami ani za pomoci rodiny, svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb (např. pečovatelské služby, odlehčovací služby apod.), ale zároveň nevyžadují poskytnutí péče

ve zdravotnickém zařízení.


Stručný popis služby:
Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.