Zapojte se do připomínkovacího řízení

Začátek: 19.12.2019 Konec: 6.1.2020
Od 19. prosince 2019 má laická i odborná veřejnost možnost zapojit se do připomínkování priorit a opatření k novému Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023.Podat připomínky je možné v termínu od 19.12.2019 do 6.1.2020.

 

Vyjádřete se k návrhu rozvoje sociálních služeb

Od roku 2004 realizuje město Znojmo - ve spolupráci s poskytovateli, zadavateli i uživateli sociálních služeb - komunitní plánování sociálních služeb.

V roce 2019 probíhaly práce již a 6. komunitním plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska pod názvem – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020 – 2023 (dále jen SPRSS).

Nyní vám předkládme k připomínkování nejpodstatnější část materiálu, návrh PRIORIT a OPATŘENÍ SPRSS Znojemska, reagující na potřeby rozvoje a změn v sociální oblasti v našem regionu.

Každý občan, zástupci obcí i organizací se mohou k návrhu vyjádřit od 19. 12. 2019 do 6. 1. 2020. Formulář určený k podávání připomínek a pravidla připomínkovacího řízení naleznete níže. V tištěné podobně jsou materiály k dispozici na sociálním odboru v budově Městského úřadu Znojmo na nám. Armády 8.

Názor veřejnosti na podobu sociálních služeb v letech 2020 – 2023 je pro nás důležitý a věříme, že využijete možnosti materiál připomínkovat. Každá písemná připomínka podaná na připomínkovacím formuláři bude evidována, vyhodnocena a zpracována. Vypořádání připomínek bude zveřejněno.

Formuláře jsou připraveny pro několik cílových skupin - seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučení, osoby v krizi, etnické menšiny, ale i pro děti, mládež a rodiny. Prolínající se témata josu zpracována v části průřezové priority.

Způsob podání připomínek od 19. 12. 2019 do 6. 1. 2020

- e-mailem na: lucie.hartova@muznojmo.cz

- poštou na adresu: MěÚ Znojmo, odbor sociální, nám. Armády 8, Znojmo 669 02

- osobně: MěÚ Znojmo, nám. Armády - 2.NP, dveře č. 230 (odbor sociální) nebo podatelna dveře č. 270

Na obálce uvést: „Připomínkovací řízení KPSS“

 

Průřezové priority

- Návrh "Průřezových priorit" - ke stažení zde

- připomínkovací formulář "průřezové priority" - ke stažení zde


Pracovní skupina "Senioři"

- Návrh priorit pracovní skupiny "Senioři" - ke stažení zde

- připomínkovací formuář pracovní skupiny "Senioři" - ke stažení zde

 

Pracovní skupina "Osoby se zdravotním postižením"

- Návrh priorit pracovní skupiny "Osoby se zdravotním postižením" - ke stažení zde

- připomínkovací formulář pracovní skupiny "Osoby se zdravotním postižením" - ke stažení zde

 

Pracovní skupina "Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny"

- Návrh priorit pracovní skupiny "Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny" - ke stažení zde

- připomínkovací formulář pracovní skupiny "Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny" - ke stažení zde

 

Pracovní skupina "Děti, mládež, rodina"

- Návrh priorit pracovní skupiny "Děti, mládež, rodina" - ke stažení zde

- připomínkovací formulář pracovní skupiny "Děti, mládež, rodina" - ke stažení zde

 

 

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2020, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.