Dotace z rozpočtu města Znojma na rok 2016

Datum konání:
Žádat o dotace na sociální služby, zdravotnictví a rodinné aktivity lze žádat dle nových pravidel od 15. října do 30. listopadu 2015.

S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválilo znojemské zastupitelstvo nové Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města (4/2015), které stanoví obecný rámec pro proces poskytování dotací a stanoví základní podmínky pro příjemce dotací. Jednou z významných změn je rozlišení druhů dotací na programové dotace, které budou poskytovány na základě vyhlášených dotačních programů, schválených radou města. Pro letošní rok jsou stanoveny čtyři (viz níže). Zásady umožňují také podání individuální žádosti o dotaci, tj. takové žádosti, jejíž předmět nespadá do oněch čtyř vyhlášených dotačních programů.


Pro rok 2016 schválila Rada města Znojma tyto čtyři dotační programy:

  • Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016
  • Podpora sportu ve městě Znojmě v roce 2016
  • Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2016
  • Podpora sociálních služeb, zdravotnictví a rodinných aktivit v roce 2016

Dotační programy stanoví priority, v rámci kterých lze podat žádost. Jeden subjekt může podat maximálně 2 žádosti v rámci všech dotačních programů, zároveň však každou v jiné prioritě. Žádosti lze podávat v termínu od 19. října 2015 do 30. listopadu 2015 způsobem stanoveným v jednotlivých dotačních programech. Žádost musí být doplněna rozpočtem předpokládaných uznatelných nákladů a doložena všemi požadovanými přílohami, které najdou žadatelé v dotačních programech.

O žádostech budou nejprve jednat příslušné komise rady města a následně budou předloženy k projednání radě a zastupitelstvu. Dotace budou poskytovány na základě veřejnoprávních smluv.

V rámci dotačního programu Podpora sportu ve městě Znojmě jsou stanoveny tři priority. Priorita č. 1 je zaměřena na podporu vrcholového sportu významně se podílejícího na prezentaci města Znojma. Rada města tedy rozhodla o oprávněných žadatelích v této prioritě, kterými jsou ORLI ZNOJMO, s.r.o., HC Znojemští orli - mládež, 1. SC Znojmo fotbalový klub, a.s., 1. SC Znojmo - mládež, TJ Znojmo. Tyto kluby mají s ohledem na výše uvedené možnost žádat o vyšší dotaci než ostatní sportovní kluby.

Kompletní informace najdou žadatelé na webových stránkách pod odkazy:
http://www.znojmocity.cz/dotace-v-roce-2016/d-46354 (Tiskopisy odboru školství, kultury a památkové péče)
http://www.znojmocity.cz/dotace-v-roce-2016/d-46413 (Tiskopisy odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Žadatelé mohou také kontaktovat pracovníky příslušných odborů:
Odbor školství, kultury a památkové péče - dotační programy Podpora sportu, Podpora kultury a Podpora volnočasových aktivit
Bc. Jana Vokurková, jana.vokurkova@muznojmo.cz, 515 216 576

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - dotační program Podpora sociálních služeb, zdravotnictví a rodinných aktivit
Mgr. Lucie Rocková, lucie.rockova@muznojmo.cz, 515 218 662

 

Podmínky dotačního programu Podpora sociálních služeb, zdravotnoctví a rodinných aktivit v roce 2016 - ke stažení zde

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Znojma  - dotační program Podpora sociálních služeb, zdravotnoctví a rodinných aktivit - ke stažení zde

Rozpočet projektu - dotační program Podpora sociálních služeb, zdravotnoctví a rodinných aktivit - ke stažení zde

Vzor - rozpočet projektu - zde

 

TOPlist
Copyright © 2012 - 2020, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.
Requests 0.075441 s
2,906.9844 kB
Benchmark Min Max Average Total
"dotace-z-rozpoctu-mesta-znojma-na-rok-2016/n230" (1)
0.076184 s
0.076184 s
0.076184 s
0.076184 s
2,919.2031 kB
2,919.2031 kB
2,919.2031 kB
2,919.2031 kB
Kohana 0.004425 s
81.7500 kB
Benchmark Min Max Average Total
find_file (89)
0.000010 s
0.000094 s
0.000050 s
0.004425 s
0.6328 kB
5.1484 kB
0.9185 kB
81.7500 kB
Database (default) 0.030153 s
33.6563 kB
Benchmark Min Max Average Total
SHOW FULL COLUMNS FROM `settings` (1)
0.001422 s
0.001422 s
0.001422 s
0.001422 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'default_title' LIMIT 1 (1)
0.000062 s
0.000062 s
0.000062 s
0.000062 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_keywords' LIMIT 1 (1)
0.000054 s
0.000054 s
0.000054 s
0.000054 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'meta_description' LIMIT 1 (1)
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
0.000052 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `news` (1)
0.001284 s
0.001284 s
0.001284 s
0.001284 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `news`.`id` = '230' LIMIT 1 (1)
0.000206 s
0.000206 s
0.000206 s
0.000206 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
UPDATE `news` SET `views_count` = 3634 WHERE `id` = '230' (1)
0.000453 s
0.000453 s
0.000453 s
0.000453 s
0.5000 kB
0.5000 kB
0.5000 kB
0.5000 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `treemenu` (1)
0.001270 s
0.001270 s
0.001270 s
0.001270 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `treemenu`.* FROM `treemenu` WHERE (`parent_id` = '0') AND `treemenu`.`id` > '0' AND `type` != 'invisible' ORDER BY `treemenu`.`left` ASC (1)
0.000070 s
0.000070 s
0.000070 s
0.000070 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `routes` (1)
0.001244 s
0.001244 s
0.001244 s
0.001244 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `routes`.* FROM `routes` WHERE `type` = 'menu' (1)
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.000053 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-01-27' >= DATE(calendar_from) AND '2020-01-27' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000683 s
0.000683 s
0.000683 s
0.000683 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-01-28' >= DATE(calendar_from) AND '2020-01-28' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000574 s
0.000574 s
0.000574 s
0.000574 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-01-29' >= DATE(calendar_from) AND '2020-01-29' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000579 s
0.000579 s
0.000579 s
0.000579 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-01-30' >= DATE(calendar_from) AND '2020-01-30' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000774 s
0.000774 s
0.000774 s
0.000774 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-01-31' >= DATE(calendar_from) AND '2020-01-31' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000927 s
0.000927 s
0.000927 s
0.000927 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-01' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-01' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000895 s
0.000895 s
0.000895 s
0.000895 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-02' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-02' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000955 s
0.000955 s
0.000955 s
0.000955 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-03' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-03' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000924 s
0.000924 s
0.000924 s
0.000924 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-04' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-04' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000658 s
0.000658 s
0.000658 s
0.000658 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-05' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-05' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000651 s
0.000651 s
0.000651 s
0.000651 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-06' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-06' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000640 s
0.000640 s
0.000640 s
0.000640 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-07' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-07' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000576 s
0.000576 s
0.000576 s
0.000576 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-08' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-08' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000585 s
0.000585 s
0.000585 s
0.000585 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-09' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-09' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000578 s
0.000578 s
0.000578 s
0.000578 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-10' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-10' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000575 s
0.000575 s
0.000575 s
0.000575 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-11' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-11' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000600 s
0.000600 s
0.000600 s
0.000600 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-12' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-12' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000578 s
0.000578 s
0.000578 s
0.000578 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-13' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-13' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000573 s
0.000573 s
0.000573 s
0.000573 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-14' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-14' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000570 s
0.000570 s
0.000570 s
0.000570 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-15' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-15' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000574 s
0.000574 s
0.000574 s
0.000574 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-16' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-16' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000660 s
0.000660 s
0.000660 s
0.000660 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-17' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-17' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000576 s
0.000576 s
0.000576 s
0.000576 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-18' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-18' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000589 s
0.000589 s
0.000589 s
0.000589 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-19' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-19' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-20' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-20' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-21' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-21' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000616 s
0.000616 s
0.000616 s
0.000616 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-22' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-22' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000571 s
0.000571 s
0.000571 s
0.000571 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-23' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-23' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-24' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-24' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000569 s
0.000569 s
0.000569 s
0.000569 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-25' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-25' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000600 s
0.000600 s
0.000600 s
0.000600 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-26' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-26' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000599 s
0.000599 s
0.000599 s
0.000599 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-27' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-27' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000571 s
0.000571 s
0.000571 s
0.000571 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-28' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-28' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000577 s
0.000577 s
0.000577 s
0.000577 s
1.6563 kB
1.6563 kB
1.6563 kB
1.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-02-29' >= DATE(calendar_from) AND '2020-02-29' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.000572 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `news`.* FROM `news` WHERE `calendar` = '1' AND '2020-03-01' >= DATE(calendar_from) AND '2020-03-01' <= DATE(calendar_to) LIMIT 1 (1)
0.000596 s
0.000596 s
0.000596 s
0.000596 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SHOW FULL COLUMNS FROM `banners` (1)
0.001292 s
0.001292 s
0.001292 s
0.001292 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `banners`.* FROM `banners` LEFT JOIN `banners_treemenu` ON (`banners_treemenu`.`banner_id` = `banners`.`id`) WHERE `active` = '1' AND `position` = 'article_top' AND `treemenu_id` IS NULL ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000209 s
0.000209 s
0.000209 s
0.000209 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `banners`.* FROM `banners` LEFT JOIN `banners_treemenu` ON (`banners_treemenu`.`banner_id` = `banners`.`id`) WHERE `active` = '1' AND `position` = 'article_bottom' AND `treemenu_id` IS NULL ORDER BY RAND() LIMIT 1 (1)
0.000150 s
0.000150 s
0.000150 s
0.000150 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
SELECT `settings`.* FROM `settings` WHERE `settings`.`id` = 'view_counter' LIMIT 1 (1)
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.000050 s
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
0.6563 kB
Validation 0.000061 s
6.3750 kB
Benchmark Min Max Average Total
check (1)
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
0.000061 s
6.3750 kB
6.3750 kB
6.3750 kB
6.3750 kB
Application Execution (523) 0.057196 s 6.980072 s 0.156219 s 0.095892 s
3,976.4219 kB 5,681.7656 kB 4,367.8511 kB 4,227.1328 kB