Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny

Mezi osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, můžeme zahrnout osoby bez domova, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby užívající návykové látky (alkohol, drogy), osoby závislé nebo přímo ohrožené závislostí, osoby opouštějící kvůli zletilosti zařízení ústavní výchovy.

Pracovní skupiny

Adresář online

Osoby ohrožené sociálním vyloučením představují velmi různorodou skupinu, nejčastěji se jedná o osoby s nízkým vzděláním, nezaměstnané, handicapované, příslušníky menšin (konkrétně Romů). Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, defi nuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou je myšleno oslabení nebo ztráta schopnost řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění.
V evidenci sociálního kurátora MěÚ Znojmo v prvním pololetí roku 2010 bylo 236 osob. Převážná část těchto osob byla propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody, menším dílem pak lidé s různými závislostmi, osoby žijící trvale bez domova a částečně také lidé opouštějící ústavní výchovu. Většina z klientů sociálního kurátora jsou muži. Největší podíl představují pak osoby v produktivním věku, v posledním období mírně narůstají počty klientů ve věku do 25 let. Nejčastější problém je dostupnost bydlení a poskytnutí dávek hmotné nouze.
Dominantní subskupinu osoby závislých na nealkoholových drogách představují lidé ve věku mezi 20-30 lety. Lokální přítomnost tohoto sociálně patologického jevu je jak v samotném městě Znojmo, ale také v meších obcích v rámci celého regionu. Mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením lze zařadit také část příslušníků romského etnika. Mezi nejčastější potíže, kterým jsou tito lidé vystaveni, patří nezaměstnanost, nízká kvalita bydlení a zadluženost. U lidí, kteří se hlásí k tomuto etniku, je stále patrný vyšší podíl osob bez základní jazykové gramotnosti. Největší početní nárůst lze zachytit u subskupiny osob, které se potýkají s chronickou zadlužeností a propadají se do závažných životních situací spojených se ztrátou majetku, bydlení a rozpadem rodiny.

POPIS PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina se zabývá těmi skupinami obyvatel, u kterých je pravděpodobnost sociálního vyloučení vysoká, nebo již sociálně vyloučené do značné míry jsou. Do okruhu těchto osob patří:
√ osoby nepřizpůsobivé
√ osoby propuštěné z výkonu trestu
√ osoby opouštějící kvůli zletilosti zařízení ústavní výchovy
√ osoby žijící nedůstojným způsobem života
√ osoby ohrožené závislostmi
√ etnické menšiny - Romové - nezaměstnanost, nízké kvalita bydlení, zadluženost.

Práce ve skupině je zaměřena především na potřeby cílové skupiny a aktivity směřují k zabránění vzniku sociálního vyloučení. Hlavní činností je mapování potřeb dané cílové skupiny, stávajících služeb pro cílovou skupinu, rozvoj služeb podle potřeb, eventuelně rušení nepotřebných služeb, fi nancování služeb. Schůzky se konají i v některých zařízeních sociálních služeb, které jsou určeny pro cílovou skupinu. Členové pracovní skupiny se schází nejčastěji za dva měsíce, jinak podle potřebnosti. Komunikace mezi členy a také koordinátorkou procesu komunitního plánování probíhá i e-mailem. Na schůzkách jsou řešeny informace o aktuálním dění v procesu komunitního plánování. Někteří ze členů skupiny využili nabídku vzdělávání nebo možnost supervize v oblasti Komunitního plánování sociálních služeb.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2018, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.